Yükümlülükler Üzerine

“…zira adalet baki kalan takdirin ve şöhretin kaynağıdır, o olmadan hiçbir şey övgüye değer olamaz.”

“Eğer felsefede ilerleme kaydetmişsek, emin olmamız gerekir ki, bütün insanlardan ve tanrılardan saklı da olsak, yine de açgözlüce, haksızca, şehvetle ve ölçüsüzce hiçbir şey yapmamalıyız.”

“…zira bu kişiler hazzı ahlaki doğrulukla, âdeta insanı hayvanla bir tutarak aradaki uzlaşmazlığı ortadan kaldırmak istemişti. Oysa ahlaki doğruluk asla böyle bir birlikteliği kabul etmez, onu reddeder ve geri çevirir.”

Cicero

Yeraltından Notlar

“Peki ama nasıl oluyor da siz, insan için yalnızca normal, olumlu olanın…kısacası, yalnızca refahın, mutluluğun yararlı olduğuna böylesine kesin, kendinize büyük bir güvenle inanabiliyorsunuz? Çıkarlar konusunda mantığınız yanılıyor olamaz mı? Öyle ya, belki yalnızca mutluluğu sevmiyordur insan? Belki aynı ölçüde acıyı da seviyordur? Belki acı da mutluluk kadar çıkarınadır?”

Fyodor Dostoyevsky

Yüzüncü Ad

“Bunları yazmak beni sinirlendiriyor mu, yoksa sakinleştiriyor mu diye soruyorum kendi kendime. Belki de yazı, daha iyi söndürmek için alevlendiriyor tutkuları; tıpkı onlara daha iyi hedef olsun diye avı sığınağından çıkaran kışkışçılar gibi.”

Amin Maalouf